Cica maca i jarac Caca

Ceca ima Cica Macu a ima i jarca Cacu.
Cica Maca juri Jarca po crvenom ćilimu.

Jarac se na noge dig'o pa je Cicu ciknuo jako.
Sve to gleda mala Ceca pa odluči da pronađe krivca.

Procenila je Ceca da su krivi i Maca i Caca.
Za Cicu više nema mleka a za Cacu nema ni jednog cveta.

Danijela Todorović, 08 Dec 2017